RYSB 22x45 Vida

U profillerinin tavan ve duvara sabitlenmesi amacı ile kullanılan vidadır.